Věděli jste, že během jediné sekundy registrujeme až 10 tisíc různých optických podnětů, které náš mozek bleskurychle sjednotí a vyhodnotí? Není divu, že se k večeru můžeme cítit tolika zrakovými vjemy přesyceni. Mnoho z nás navíc tráví většinu dní při práci na počítači, což může lehce způsobit únavu očí.

Zatímco ale oči můžeme alespoň na chvíli zavřít, sluch je naopak smyslem, který je prakticky neustále „na stráži“: uši nepřestávají přijímat vjemy ani během snů. Ve chvílích, kdy oči nic nevidí, nás uši i nadále informují, ochraňují a varují. Jako mimořádně citlivý orgán dokážou během jedné sekundy zachytit až 100 tisíc bitů informací, ze kterých ale vezmeme na vědomí maximálně 30.

O tyto důležité a namáhané orgány bychom se měli umět dobře starat a vědět, jak jim alespoň občas při jejich náročné činnosti ulevit. Vyzkoušejte některé z našich osvědčených tipů.

Relaxace očí: Přikládání dlaní neboli palming

Palming pochází z anglického slova „palm“ (dlaň) a očím dokáže přinést intenzivní uvolnění:

  • Třete dlaně rychle proti sobě, dokud nebudou příjemně teplé. Poté zformujte ruce do špetek a dlaněmi si přikryjte oční bulvy, aniž byste se přitom dotýkali očních víček. Během cvičení mějte oči zavřené.
  • Vědomě si vychutnávejte tmu za zavřenými očními víčky. Zhluboka a uvolněně dýchejte.
  • Až budete chtít cvičení ukončit, nechte nejprve pomalu klesnout ruce z očí a teprve poté velmi opatrně a pomalu, jakoby ve zpomaleném záběru, oči otevřete.
  • Během celého cvičení se pomalu a pravidelně nadechujte nosem a vydechujte lehce pootevřenými ústy.

Relaxace uší: Oáza ticha

Dopřejte svým uším, které jsou v neustále pohotovosti, chvíli klidu:

  • Lehněte si na deku rozprostřenou po zemi. Od okolního světa se odstřihněte pomocí špuntů v uších.
  • Pětkrát se pomalu hluboce nadechněte a vydechněte. Dokážete vnímat „zvuk svého nitra“?
  • Položte si ruce na hrudník. Opět se pětkrát pomalu hluboce nadechněte a vydechněte. Při posledním výdechu vypusťte z hrudníku veškeré napětí. To samé opakujte v případě břicha a pánevních kostí.
  • Poté položte ruce opět volně podél těla, znovu se zaposlouchejte do svého nitra a vnímejte, zda se změnil jeho „zvuk“.