Staňte se partnerem Metabolic Balance. Spojte svou vášeň pro zdravou výživu s povoláním. Máme pro vás Partnerský program Metabolic Balance. Jaké Vám přináší výhody stát se partnerem nebo poradcem?
Proč doporučovat Metabolic Balance Vašim pacientům a klientům? Co Vám nabízíme? Co mohou od nás očekávat Vaši pacienti a klienti?

Staňtě se partnerem Metabolic Balance  

Vy doporučíte svým pacientům náš stravovací koncept. My jim pak dodáme všechny potřebné podklady.

Vstupní anamnézu a odběr krve provedete Vy - samozřejmě za odpovídající finanční ohodnocení. O následné poradenství se postará centrála Metabolic Balance.

Kontaktujte nás

Spolupracujte s některým z našich poradců  
 

Doporučíme Vám certifikovaného poradce Metabolic Balance ve
Vaší blízkosti, který se pravidelně zúčastňuje povinného programu
dalšího vzdělávání. Vy sami si s ním pak dohodnete vyhovující
podmínky spolupráce.

Poradce bude s klientem pracovat ve Vaší ordinaci podle principů
stanovených Metabolic Balance. Zůstanete v přímém kontaktu
s pacientem i poradcem. Vaši pacienti mohou profitovat z
kompetentního partnera přímo ve své obvyklé ordinaci a Vy nebudete muset investovat svůj drahocenný čas do požadovaných
updatů a školení.

Seznam poradců v ČR

Staňtě se poradcem Metabolic Balance

Zúčastněte se certifikačního školení poradců Metabolic Balance. Po úspěšném absolvování podepíšete licenční smlouvu a vyplníte
registrační údaje.

Zařadíme Vás do seznamu poradců na oficiální webové stránce, předáme Vám přístupové údaje do systému, ve kterém můžete generovat nutriční plány, a poté už můžete začít nabízet program svým pacientům.

Součástí výbavy pro poradce je rovněž sada marketingových nástrojů a případně i možnost personalizovaných reklamních materiálů pro
Vaši ordinaci. Dále získáte výhodu bonusových plánů zdarma za odpovídající počet plánů v jednom měsíci.

V případě zájmu Vám můžeme nabídnout individuální školení přímo u Vás v ordinaci.

Kontaktujte nás

Nechte vyškolit svůj personál

Pošlete na naše čtyřdenní certifikační školení některého ze svých
zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním ve zdravotnickém oboru.
Seznámí se zde nejen se základy našeho programu, ale i nutričního
poradenství všeobecně.
Smlouva a přístupové údaje budou vystaveny na Vaši ordinaci.

Školení

Přesvědčte se sami a získejte ZDARMA

Váš individuální jídelní plán. Vyzkoušejte účinnost a jednoduchost nutričního konceptu.  
Využijte celostní přístup, který je efektivní a dlouhodobě udržitelný, vede k jednoduchému, zdravému a radostnému životnímu stylu.