Jsme pevně přesvědčeni o účinnosti našeho konceptu stravování . Souhlasili jsme proto s provedením nezávislé studie, která měla efekt programu Metabolic Balance prověřit a zhodnotit. Výzkum probíhal ve spolupráci Freiburskou univerzitou a výsledky byly publikovány v odborném periodiku Journal of Nutrition and Metabolism v prosinci 2010.


Všeobecně uznávaným měřítkem pro zhodnocení úspěšnosti hubnoucích metod je redukce váhy nejméně o 5 % a udržení výsledku po dobu alespoň jednoho roku. Tuto podmínku splnilo 62,5 % všech sledovaných účastníků programu Metabolic Balance, přičemž více než 31 % snížilo dlouhodobě svou vstupní váhu o více než 10 %, tedy o dvojnásobek.

Viditelně lepší kvalita zdraví

Výsledky studie prokázaly zřetelné pozitivní změny, pokud jde o krevní hodnoty spojené s hubnutím. Důležitá je ale také skutečnost, že sami účastníci vnímali výrazné zlepšení svého zdravotního stavu. Na začátku výzkumu nepociťovalo žádná omezení ohledně kvality svého života pouze 38 % účastníků (německý průměr je přitom 75 %). Po roce se situace radikálně změnila: s kvalitou svého života bylo nyní spokojeno 68 % účastníků. Podobně tomu bylo, i pokud jde o vážné zdravotní potíže, které na začátku uvádělo 27 % účastníků, zatímco po roce pouhých 11 %. To už se velmi blížilo průměrné hodnotě v německé populaci (10 %). 
Studie tedy potvrdila nejen efektivitu hubnutí pomocí programu Metabolic Balance, ale současně i jeho dlouhodobý účinek na celkové zdraví a kvalitu života.

Metabolic Balance: Účinně proti metabolickému syndromu

Výsledky dále prokázaly, že změna stravování podle Metabolic Balance zřetelně omezuje, či dokonce zcela eliminuje příznaky metabolického syndromu, mezi které patří nadváha, diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak a narušení metabolismu tuků. Z účastníků studie, kteří na začátku trpěli metabolickým syndromem, jich po roce celých 76 % tuto diagnózu přestalo splňovat.