Jak se přihlásit na školení Metabolic Balance?

K přijetí do certifikačního školení musí zájemce úspěšně složit přijímací zkoušku, která předem prověří Vaše vstupní znalosti z oboru výživy. Zkouška nezahrnuje otázky týkající se programu Metabolic Balance.

Termíny si můžete dohodnout podle Vaší potřeby. 

Na zkoušku i školení se lze přihlásit na e-mailové adrese team@metabolic-balance.cz.

V dohodnutém termínu vám zašleme příslušný odkaz, pod kterým během následujících 90 minut
vyplníte a odešlete test. Test probíha formou Multiple Chioice Vyhodnocení obdržíte do 24 hodin. V případě potřeby nabízíme možnost opravné zkoušky.
 

Kdy a kde školení probíhá?

Termíny:
Oba bloky vždy ve vybraném termínu 
sobota 9,30 - 18,00
neděle 9,30 - 17,00

Místo konání: školení bude probíhat formou webináře
Centrum Cordeus, Na Dlouhém lánu 11, Praha 6

Přednášející:
MUDr. Dana Maňasková, teoretická část: certifikovaný lektor Metabolic Balance®
Ivana Büttner, praktická část: výhradní zástupce Metabolic Balance® pro ČR, certifikovaný lektor Metabolic
Balance® a certifikovaný lektor kurzů vaření podle Metabolic Balance®
Petra Wurmová: certifkovaný poradce Metabolic Balance®. Organizace a praktické instrukce  

Jak školení probíhá?

Školení v délce čtyř dnů je rozdělené do dvou víkendových bloků – první věnujeme teorii, druhý
praktickým informacím, jako je práce s plánem či prodej programu. Na závěr skládají účastníci
zkoušku, po jejímž úspěšném absolvování mohou ihned podepsat licenční smlouvu.

Úvodní certifikační školení stojí 16.900 Kč + DPH, v ceně jsou:

  • přijímací zkouška
  • občerstvení
  • skripta
  • startovací marketingový balíček (propagační tiskoviny, obaly na plány)
  • certifikát o účasti na školení
  • licenční poplatek na příslušný rok

Další zaměstnanec již stávající praxe má možnost absolvovat školení za sníženou cenu 8 900 Kč - bez podpisu licenční smlouvy a nároku na vlastní login.