I když se v médiích stále označuje za dietu, jedná se spíše o stravovací styl, který se orientuje na potraviny dostupné v době kamenné (paleolitikum), tedy v období před 2,5 milionem – 10.000 let. Principem paleo stravování je konzumace takových potravin, které se dají „ulovit nebo nasbírat“. Zpracované potraviny, mezi něž patří mléko, cukr a obilí, jsou tabu. Povoleny jsou: maso, ryby, vejce, ořechy, semínka, zdravé tuky, ovoce a zelenina.

Co znamená paleo strava?

Mnoho lidí se stravuje podle pravidel paleo diety. Za zvláštním názvem se skrývá stravovací koncept stavící na přirozených, nezpracovaných potravinách.

Hlavní myšlenkou je způsob stravování našich předků z doby kamenné. Ti tehdy jedli pouze dostupné potraviny, které nasbírali nebo ulovili. S nástupem zemědělství se začal náš způsob stravování silně měnit. Místo plodů, zeleniny, masa a ryb se náš současný jídelníček skládá především z obilnin, mléčných výrobků, cukru a silně průmyslově zpracovaných potravin. Jejich nadměrná konzumace je považována za jednu ze stěžejních příčin mnoha civilizačních onemocnění, na prvním místě nadváhy, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.

Pro zastánce paleo stravování je tedy logické stravovat se podle „diety doby kamenné“ a jíst potraviny, které tehdy příroda lidem nabízela. Podíváme-li se zpět do paleolitu, nebyla nabídka potravin zdaleka tak bohatá jako je dnes. Základ paleo stravování tvoří proto přirozené potraviny, které nebyly vůbec (nebo jen velmi málo) zpracované. Platí zde tvrzení, že „dieta doby kamenné“ je pro člověka optimální způsob stravování, protože se mu náš organismus za miliony let přizpůsobil.

Jaké potraviny povoluje paleo stravování?

Jediná otázka, kterou si musíme při výběru potravin položit je ta, zda tato potravina byla k dispozici u v době kamenné.
● maso
● ryby
● vejce
● zelenina
● ovoce
● ořechy a semínka
● rostlinné i živočišné oleje a tuky

Běžné obilí se nahrazuje moukou z ořechů a semínek, med a javorový sirup nahrazují cukr. Dýně, brambory, batáty by se měly – pokud někdo chce s paleo dietou hubnout – konzumovat jen s mírou, neboť obsahují poměrně dost škrobu. Ovoce a zelenina by měla být sezónní a regionální.

A jaké potraviny nejsou vhodné?

● obilniny a obilné výrobky 
● luštěniny 
● mléčné výrobky 
● cukr 
● silně zpracované rostlinné tuky
● umělá aditiva, barviva, aromata, náhražky cukru
● Polotovary, hotová jídla a fast food

Protože paleo stravování zakazuje obilí, cukr a silně zpracované potraviny, je označována jako low carb stravování. Low carb znamená velmi omezený přísun sacharidů a vyšší podíl tuků a bílkovin.

Malý výlet do světa sacharidů …

Sacharidy nejsou v zásadě špatné, spíš přijde na to, jaké sacharidy a v jakém množství – v souvislosti s tělesnou aktivitou – člověk konzumuje. Upřednostnit bychom měli takzvané “komplexní” sacharidy, polysacharidy s dlouhým řetězcem a s vysokým obsahem vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Nepatří sem rýže, ani těstoviny nebo výrobky z bile mouky. Tyto potraviny způsobují větší výkyvy glukózy a s tím spojené návaly hladu. Následkem trvale zvýšené hladině inzulínu je nežádoucí ukládání tuku. Přičteme-li k tomu ještě pravidelnou a častou konzumaci fastfoodu a hotových jídel (polotovarů), jsou následky v podobě civilizačních onemocnění (cukrovka, obezita, arterioskleróza, atd.) téměř jisté.

Paleo stravování má výhody, ale I nevýhody

Kritici paleo stravování namítají, že vysoký přísun bílkovin není pro člověka vhodný. Zatímco dříve si musel člověk maso “ulovit”, pochází dnešní maso z velkochovů, pročež obsahuje mnohem vyšší podíl tuků. Kromě toho se ve většině případů podávají chovaným zvířatům vysoké dávky antibiotik, oboje je rizikový faktor.

Maso by mělo ideálně pocházet z volného chovu, ryby z volného odchytu. Takové maso a ryby jsou hůře k sehnání a jsou mnohem dražší. Vysoká spotřeba živočišných potravin jako jsou maso, ryby a vejce je jak ze zdravotních důvodů, tak z pohledu udržitelnosti a ekologického aspektu, dle našeho názoru nevhodná. Kompletní vyloučení luštěnin, obilných a mléčných výrobků může vést dlouhodobě k malnutrici (například nedostatek vitamínů řady B).

Kritici rovněž namítají, že během doby kamenné (před zhruba 2 mil. Lety) neexistoval žádný typický způsob stravování – to, co člověk tehdy jedl bylo závislé na regionu a časovém období. Jak dalece zůstala naše genetická výbava vůči paleo stravě nezměněna, nebo zda je do jisté miry ovlivnitelná (epigenetika) je sporné.

Doporučit ji můžeme například při nesnášenlivosti lepku a intoleranci laktózy. Sečteno, podtrženo paleo strava nabízí sice dobrý přístup ke zdravému stravování, ale rozhodně není vhodná pro každého.  Nevýhodou může být omezený výběr potravin.

Paleo strava vs. Metabolic Balance: kde je rozdíl?

Na první pohled má paleo strava a Metabolic Balance mnoho společného. Na druhý pohled ale zjistíme, že se jedná o rozdílné způsoby stravování. Společné mají to, že staví na přirozených potravinách, které jsou pokud možno z bioprodukce a regionální. Bílkoviny a tuky hrají v obou konceptech stejně důležitou roli jako zelenina, která je nezbytná pro dostatečný přísun esenciálních živin. Oproti paleo stravě jsou v Metabolic Balance povoleny nejen luštěniny a mléčné výrobky, nedílnou součástí plánů je I 100% žitný chleba a další produkty ze žitné mouky.

Metabolic Balance vidí člověka jako celek se specifikou látkovou výměnou a krevními hodnotami. Krevní hodnoty jsou základem pro vyhotovení individuálního jídelníčku. Ve středu pozornosti stojí látková výměna, kterou se snažíme díky individuálně nastavenému stravování dostat zpět do rovnováhy a optimální funkce. Chceme tak nejen podpořit zdraví, dosáhnout zmírnění zdravotních obtíží, ale i zlepšení celkové pohody a vitality. Příjemným vedlejším účinkem je i dosažení vysněné hmotnosti.

Klienti nejsou na cestě změnou stravování sami, krok za krokem je doprovází  certifikovaný konzultant - výživový poradce, nutriční terapeut nebo lékař. Metabolic Balance přistupuje ke každému klientovi individuálně, zohledňuje jeho krevní hodnoty, osobní údaje, onemocnění, léky, které užívá, ale i averze a nesnášenlivosti potravin. Díky pestrému výběru vysokohodnotných bílkovin, tuků a polysacharidů (kromě jiného i luštěnin) nedochází k malnutrici.

Metabolic Balance tak nabízí širší spektrum potravin a pomáhá při prevenci civilizačních onemocnění. Kromě snížení hmotnosti se díky úpravě stravy zlepšují i jiná onemocnění a obtíže. Sázíme na celostní přístup a právě díky tomuto přístupu patří Metabolic Balance mezi nejúspěšnější stravovací na světě koncepty již mnoho.
 
Z německého originálu: metabolic4you, Metabolic Balance Betreuer aus der Schweiz. 
Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinzeitern%C3%A4hrung
https://www.paleo360.de/was-ist-paleo/
https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/diaeten-fasten/paleo/