Staňte se poradcem Metabolic Balance

Zúčastněte se certifikačního školení pro poradce Metabolic Balance. Po úspěšném absolvování podepíšete licenční smlouvu a vyplníte registrační údaje. Zařadíme vás do oficiálního seznamu poradců, předáme Vám přístupové údaje do systému, ve kterém můžete generovat nutriční plány, a poté můžete začít nabízet program svým klientům. Součástí výbavy pro poradce je rovněž marketingová podpora, případně možnost personalizovaných reklamních materiálů

© Die-Leoparden

Další možnosti spolupráce

Staňte se partnerem programu Metabolic Balance
Pokud svým pacientům doporučíte náš stravovací koncept, budeme spolupracovat, na základě dohodnutých podmínek, v první fázi programu. To znamená, že vy provedete vstupní anamnézu a odběr krve a my následně zajistíme potřebné podklady a poradenství pro daného pacienta.

Spolupracujte s některým z našich poradců
Doporučíme vám certifikovaného poradce Metabolic Balance ve vaší blízkosti, se kterým si sami domluvíte podmínky spolupráce. Vy zůstanete v přímém kontaktu s pacientem i poradcem, vaši pacienti tak budou moci využívat synergie znalostí dvou odborníků– a vy nebudete muset investovat drahocenný čas do požadovaných školení, aktualizací materiálů atd.

Nechte vyškolit svůj personál
Pošlete na naše certifikační školení některého ze svých zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním ve zdravotnickém oboru. Seznámí se zde nejen se základy našeho programu, ale i nutričního poradenství všeobecně. Smlouva a přístupové údaje budou vystaveny na vaši ordinaci. V případě zájmu vám můžeme nabídnout individuální školení přímo ve vašich prostorách.