Staňte se poradcem Metabolic Balance

Zúčastněte se certifikačního školení pro poradce Metabolic Balance. Po úspěšném absolvování podepíšete licenční smlouvu a vyplníte registrační údaje. Zařadíme vás do oficiálního seznamu poradců, předáme Vám přístupové údaje do systému, ve kterém můžete generovat nutriční plány, a poté můžete začít nabízet program svým klientům. Součástí výbavy pro poradce je rovněž marketingová podpora, případně možnost personalizovaných reklamních materiálů

Další možnosti spolupráce

Staňte se partnerem programu Metabolic Balance
Pokud svým pacientům doporučíte náš stravovací koncept, budeme spolupracovat, na základě dohodnutých podmínek, v první fázi programu. To znamená, že vy provedete vstupní anamnézu a odběr krve a my následně zajistíme potřebné podklady a poradenství pro daného pacienta.

Spolupracujte s některým z našich poradců
Doporučíme vám certifikovaného poradce Metabolic Balance ve vaší blízkosti, se kterým si sami domluvíte podmínky spolupráce. Vy zůstanete v přímém kontaktu s pacientem i poradcem, vaši pacienti tak budou moci využívat synergie znalostí dvou odborníků– a vy nebudete muset investovat drahocenný čas do požadovaných školení, aktualizací materiálů atd.

Nechte vyškolit svůj personál
Pošlete na naše certifikační školení některého ze svých zaměstnanců s odpovídajícím vzděláním ve zdravotnickém oboru. Seznámí se zde nejen se základy našeho programu, ale i nutričního poradenství všeobecně. Smlouva a přístupové údaje budou vystaveny na vaši ordinaci. V případě zájmu vám můžeme nabídnout individuální školení přímo ve vašich prostorách.